Jak zareklamować produkt? Krok po kroku.

 1. Wydrukuj formularz reklamacyjny (ściągnij - https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/), dokładnie wypełnij i załącz do reklamowanego produktu. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku pytań skontaktuj się z nami pod adresem:

 2. Możesz również samemu przygotować opis reklamacji podając w nim: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe. Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza, ponieważ znacząco ułatwi on Tobie złożenie reklamacji.

 3. Prosimy o wysłanie reklamowanego produktu na adres: QEMETICA Sp. z o.o. ul. Hutnicza 123, 85-873, Bydgoszcz, Polska

 4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, zostanie spełnione roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi (naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub zwrot pieniędzy).

 6. Aby reklamacja mogła zostać uznana, pamiętaj o wypakowaniu materaca nie później, niż w ciągu 1,5 miesiąca od jego dostarczenia.

Ważne:

Radzimy wybrać pewny sposób dostarczenia przesyłki, np. korzystając z usług kuriera, a w ostateczności nadając paczkę z potwierdzeniem nadania lub jako paczka priorytetowa, ponieważ znacząco przyspiesza to proces reklamacji i masz pewność, że Twój produkt jest bezpieczny.

Skontaktuj się z nami w sprawie reklamacji.

Jak dokonać zwrotu produktu? Krok po kroku.

 1. W ciągu 100 dni od zakupu poinformuj sprzedawcę o odstąpieniu od umowy pod adresem . Wydrukuj formularz reklamacyjny (ściągnij - https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/wzory-pism/), dokładnie wypełnij i załącz do reklamowanego produktu. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku pytań skontaktuj się z nami pod adresem: .

 2. Zapakuj towar przy pomocy folii i taśmy, zabezpieczając go przed zabrudzeniem i zamoczeniem.

 3. W ciągu 7 dni roboczych otrzymasz informacje o formie zwrotu i etykietę zwrotu. Pamiętaj! Masz 30 dni na zapoznanie się z produktem, przetestowanie go i przekonanie się, że idealnie Ci "leży". Wykorzystaj tę możliwość! Jeśli jednak zdecydujesz się na zwrot, to:
  1. Przysługuje Ci darmowy zwrot produktu w terminie 30-100 dniu od daty zakupu.
  2. Jeśli chcesz zwrócić produkt przed upływem 30 dni, koszt dostawy pozostaje po Twojej stronie.
 4. Wydrukuj etykietę zwrotu i przyklej na opakowanie, następnie przekaż kurierowi (z uwzględnieniem punktów 3/1 lub 3/2).
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, chyba że na wniosek Sprzedającego wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: UOKiK - Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Nie prześpij okazji! Zapisz się do newslettera i zyskaj dostęp do nowości i rabatów.